Vi kan glatt och med stolthet konstatera att vårt projekt Kv. Arkitekten 5 som stod klart på Södra Promenaden i Norrköping under 2023 är en av fyra finalister till Östergötlands Arkitekturpris 2023.
Extra glädjande är att det är vår egen byggnadsingenjör Kristoffer Sundström som har gett sig in i leken bland arkitekterna och stått för utformningen av hela projektet från första ”penseldrag” i idéstadiet till färdigt projekt och slutbesked.

Färdig handling eller totalentreprenad från en idé och vi på Bygg GG i Östergötland AB kan hjälpa Er.

Juryns motivering:
”Raden av patriciervillor på Södra Promenadens södra sida har varsamt kompletterats med en ny byggnad. Den obebyggda tomten som tidigare haft en tennisbana och på senare år parkeringsplats har sinnrikt bebyggts med radhus.
Tomten är väldisponerad; entrésida och parkering i öster, insynsskyddade uteplatser mot väster och stadsmässig förgårdsmark mot gatan.
Projektet rymmer sex lägenheter i varierande storlek och utformning. De två som är exponerade mot Södra Promenaden är stadsradhus och tydligt inspirerade av patriciervillorna i volym och takutformning, men utan att vara en pastisch.
Samtliga lägenheter är väl genomarbetade där varje bostad getts egna kvaliteter utifrån sitt läge i byggnaden, som den vackra övre hallen i stadsradhuset med utsikt över promenadens magnifika trädallé eller lägenheten längst söderut med utblickar mot parken.
Men sin fina relation till omgivande bebyggelse bidrar detta projekt utmärkt till att berika stadsbilden.”